Wij adviseren u graag met al uw vragen of problemen in onderstaande materies.

Indien u twijfelt of uw vraag hieronder valt, aarzel dan niet om ons vrijblijvend te contacteren. Ook als we u niet rechtstreeks kunnen helpen, begeleiden we u graag verder naar de juiste nichespecialist uit ons netwerk.

contact opnemen

Onze expertise :

Bouw- en vastgoedrecht

Bijstand bij geschillen met bouwheren, aannemers, onderaannemers, architecten.

Adviezen en opmaak van overeenkomsten (verkoop, aanneming, bouwteam, opstal).

Advies en bijstand in gerechtelijke procedures omtrent allerlei vastgoedgerelateerde dossiers.

Huurrecht

Bijstand bij geschillen omtrent handelshuur, woninghuur, pacht, bezetting ter bede,…

Opmaak van allerlei huurovereenkomsten, adviezen en procedures voor de Vrederechter of andere rechtbanken.

Commercieel recht

Invordering van onbetaalde facturen (incasso), opmaak van allerlei commerciële overeenkomsten en opmaak en nazicht van algemene verkoopsvoorwaarden, bijstand in zaken omtrent handelsagentuur, verkoopovereenkomst, marktpraktijken, …, zowel op het vlak van advies als bijstand voor rechtbanken en hoven.

Strafrecht

Bijstand voor de politierechtbank, correctionele rechtbank, raadkamer, kamer voor inbeschuldigingsstelling, strafuitvoeringsrechtbank, tuchtgeschillen, zowel in het verkeersrecht als voor andere delen van het strafrecht.

Naast de inhoud is ook de kostprijs van uw dossier van onmiskenbaar belang. Ook hier zijn we graag klaar en duidelijk.

Efficiëntie

Onze erelonen variëren naargelang de omvang en moeilijkheidsgraad van uw dossier. Ons standaardtarief bedraagt 150,00 EUR per uur (excl. BTW), all in. In uitzonderlijke gevallenkan dit uurtarief vooraf lager of hoger worden vastgelegd, steeds in alle transparantie en onderling overleg.

Betrokkenheid

Onze erelonen variëren naargelang de omvang en moeilijkheidsgraad van uw dossier. Ons standaardtarief bedraagt 150,00 EUR per uur (excl. BTW), all in. In uitzonderlijke gevallenkan dit uurtarief vooraf lager of hoger worden vastgelegd, steeds in alle transparantie en onderling overleg.

Heeft u een vraag of wenst u een afspraak?

contact opnemen